Kritéria přijímacího řízení 2020 – obor vzdělávání 79-41-K/81 – osmiletý studijní obor