Kritéria hodnocení praktické maturitní práce z IVT 2023/2024, intaktní žáci a žáci s navýšeným časem