Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka 2023/2024, intaktní žáci a žáci s navýšeným časem