Informace o zpracování osobních údajů GDPR – projekt „PŘÍRODA – PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel“