Čestné prohlášení o zdravotním stavu žáka (zdravotní způsobilost)