Dopisy proti bezpráví

Opět jsme se letos zapojili do Maratonu psaní dopisů, vyhlášenou organizací Amnesty international. Letošní ročník se zaměřil na podporu mladých lidí do 26 let, kterým jsou upírána jejich práva. Maraton v psaní je založený na jednoduchém principu napsat ručně dopis a poslat v obálce jednomu z vybraných mladých lidí, kteří jsou vězněni nebo stíháni pro svou činnost. Jedná se např. o záchranáře pomáhající v Řecku (Sarah a Sean), o dopis s vyjádřením solidarity a podpory manželce Mairinishe Abuduaniniové (její manžel zmizel při deportaci do Číny)… Dopis může vyjádřit nejen podporu, ale může dodat i sílu k vytrvání v boji za spravedlnost. Pro naše studenty by měly přinést zamyšlení nad tím, že svoboda a demokracie není zadarmo, že je potřeba ji chránit a rozvíjet.

Mgr. Magdalena Miláková