Deutsch ist super!

V rámci projektového dne 18. 4. 2016 proběhla v Městské knihovně v Bílovci akce Deutsch ist super! – Němčina je super! – pod vedením paní docentky Rykalové, vedoucí oddělení germanistiky na Slezské univerzitě v Opavě.

Cílem tohoto projektu bylo ukázat žákům, že je německý jazyk jednoduchý a hravý. V roli lektorů se představili žáci 3. B z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Ti zadávali na jednotlivých stanovištích žákům úkoly. Za řádné splnění úkolu obdrželi účastníci razítko a ti, kteří byli nejrychlejší, také další odměnu. Nakonec se se všemi rozloučil německy mluvící papoušek.

Děkujeme všem žákům gymnázia i základních škol, kteří se zúčastnili. Velký dík patří i studentům 3. B, kteří s realizací programu velmi pomohli, Kulturnímu centru v Bílovci a Slezské univerzitě v Opavě.

Mgr. Vít Šustek