Deutsch ist super

Dne 27. března se v knihovně konala již tradiční akce s názvem „Deutsch ist super!“, která má žákům zdejších základních škol a našim sekundánům ukázat, že němčina není zas tak těžká, jak se někdy zdá.

Studenti 3. A se letos zapojili jako lektoři německého jazyka. Na jednotlivých stanovištích zadávali hravé úkoly, za jejichž splnění dávali účastníkům malá razítka. Za ty dostali úspěšní řešitelé na konci odměnu.

Rádi bychom poděkovali Městské knihovně Bílovec a Slezské univerzitě v Opavě za pomoc s realizací tohoto projektu.

Mgr. Vít Šustek