Deutsch ist super!

Dne 18. dubna jsme sebrali veškerou odvahu a vydali se do zdejší knihovny, abychom si na chvíli vyzkoušeli roli učitelů německého jazyka. Našimi žáky byly děti z 6. tříd základní školy a také našeho gymnázia. Každý z dvanácti „učitelů“ měl na starost jedno stanoviště, mé stanoviště spočívalo v sestavení rodokmenu a přiřazení názvů členů rodiny v němčině. Za každé splněné stanoviště dostali žáci razítko. Ti,  kteří nasbírali nejvíce razítek, obdrželi odměnu.

Smyslem tohoto projektu (pod záštitou Slezské univerzity v Opavě) bylo ukázat dětem, které si budou volit druhý cizí jazyk, že němčina není těžký jazyk a může být zábavná. Děti také poznaly, jak jim v učení může pomoci angličtina, protože je mnoho slovíček angličtině podobných.

Doufám, že se den v knihovně dětem líbil a že jim také pomohl ve volbě dalšího cizího jazyka.

Kristýna Fekarová, 3. C