Dětský den ve Frenštátě

Náš den, den dětí. Každý sedmák si řekne: „Já už dítě nejsem!“

Já vám ale řeknu: „Já jsem ještě dítě a nestydím se za to.“ Vím totiž, že až budu dospělá, budu chtít být dítětem. Jsem moc ráda, že jsme mohli jet na dětský den někam ven, do přírody. Cesta do Franštátu nebyla moc dlouhá, ale měli jsme čas na diskuze. Z autobusu jsme vystoupili tam, kde se koná každý rok přespolní běh. Naše exkurze „Stezka v korunách stromů“ byla sice krátká, ale když jsme dávali pořádný pozor, dozvěděli jsme se spoustu nových informací o životě ptáků a jiných lesních zvířat.

Moc děkuji všem, kteří nám tuto akci přichystali a zúčastnili se jí s námi.

Marie Anna Feilhauerová, 7. A

IMG_0733