Dětská skupina Krokodýlek na gymnáziu

Již téměř půl roku Klub Inspirace, z. s., připravuje ve spolupráci s naším gymnáziem projekt na zřízení dětské skupiny. Naším společným záměrem je vytvořit alternativu předškolního vzdělávání pro děti od 2 do 5 let. Předpokládaná kapacita dětské skupiny s poetickým názvem Krokodýlek je plánována na maximálně 10 dětí. Žadatelem dotace je Klub Inspirace, z. s. Nyní již jen čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě kladného rozhodnutí počítáme se zahájením provozu od 1. ledna 2020.

 Mgr. Pavel Mrva, ředitel školy