Den otevřených dveří 2016 – aktualizováno

Vedení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a všichni zaměstnanci si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří 2016, který se uskuteční na našem gymnáziu
v pátek 9. prosince (od 14:00 do 20:00 hodin).

Program

Dopoledne

 • 9.00 – 9.40 – Science  Show – představení Divadla vědy pro ZŠ T. G. Masaryka Bílovec
 • 10.15 – 11.00 – Science  Show – představení Divadla vědy pro ZŠ Komenského Bílovec

Odpoledne

 • od 14:00 do 20:00 hodin prohlídka školy – provázet Vás budou naši průvodci
 • od 15:30 do 17:00 – Styxáček (ukázka nácviku) – sportovní hala
 • v 16.00 –vystoupení pěveckého sboru gymnázia pod vedením  – zpívání na schodech
 • v 17.00 – divadelní představení Před Bouří (činohra, loutky) – aula školy
 • v 18.00 – společné vystoupení obou pěveckých sborů gymnázia –zpívání na schodech

Stálá stanoviště

 • vestibul školy – česko-německá dvojjazyčná výstava dokumentující odsun Němců z regionu Kravařska – navazuje na projekt Ztraceni v čase
 • učebna dějepisu – prezentace projektu Ztraceni v čase
 • učebna výtvarné výchovy – úvodní informace o škole
 • relaxační místnost – prezentace Unplugged
 • učebna IVT – prezentace KOKOS, matematika, třídy s rozšířenou výukou matematiky

Lépe jednou zažít než o tom stokrát číst!

Naši studenti Vám ukážou v laboratořích chemie, fyziky a biologie spoustu zajímavých pokusů, naši průvodci Vám odpoví téměř na všechny otázky, čeká Vás rovněž příjemné posezení u šálku něčeho dobrého a možná i malé překvapení.

Tak přijďte!

Moc se na Vás těšíme 🙂

Organizační tým DOD 2016