Dějepisná olympiáda – školní kolo

Žáci tercie a kvarty gymnázia mohli v pondělí 4. prosince změřit síly ve školním kole 47. ročníku Dějepisné olympiády. Z původně sedmi přihlášených dorazili pouze čtyři stateční, kteří vypracovávali otázky z období první republiky. A autory zadání zajímalo vše: utváření republiky státní znak, územní členění, jména politiků, vědců, umělců, móda, umělecký sloh, smlouvy a dohody. Po 90minutovém zápolení skončili soutěžící takto:

  1. místo Matěj Mrva, kvarta, 39 bodů, úspěšný řešitel, postup do okresního kola
  2. místo Michal Bravanský, kvarta,  36 bodů
  3. místo Amálie Hradílková, tercie,  34 bodů
  4. místo Eliška Blahetová, tercie, 30 bodů

Všem soutěžícím děkujeme a Matějovi přejeme v okresním kole mnoho zdaru.

Mgr. Jindřich Foltas