Daniel Lochman postoupil do krajského kola Dějepisné olympiády

Dne 19. 1. 2023 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo Dějepisné olympiády, tentokrát na téma

„Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“.

Naši zástupci v I. kategorii – Štěpán Jedlička a Tomáš Zdich – se stali úspěšnými řešiteli.

Ve II. kategorii se Daniel Lochman umístil na velmi pěkném 4. místě a postupuje do krajského kola v Ostravě, následovali jej Vojta Sukup a Tomáš Jelínek na 7. a 11. místě.

Mgr. Pavlína Andreeová