Co se dělo na Dni Země GMK?

Letošní Den Země se nesl v duchu celosvětového tématu Volunteering (dobrovolnictví). Žáci i veřejnost mohli navštívit čtyři tematické scény s přednáškami odborníků napříč obory. K večeru se promítaly filmy z festivalů Jeden svět (o lidských právech) a EKOFILM (o životním prostředí).

Akce začala už v dopoledních hodinách herním a dobrovolnickým programem na přírodní zahradě gymnázia. Pro žáky nižších ročníků byly připraveny zahradnické pomůcky, s jejichž pomocí založili motýlí louku a zahájili stavbu bylinné spirály. Za splnění herních stanovišť si mohli vybrat drobnou odměnu. Práce na přírodní zahradě budou pokračovat až do konce školního roku – spirálu žáci osadí vlastnoručně vypěstovanými sazeničkami ze semínek, která dostali v hodinách biologie.

Po obědě se Den Země přenesl do budovy školy. Navštívili nás akademičtí pracovníci Katedry filozofie a sociologie OU, ale i odborníci z praxe. Podle dotazníků zpětné vazby žáky zaujal především program našeho absolventa, matfyzáka a kamnáře Honzy Křivonožky a ředitelky ostravského Impact Hubu Jarky Kořené na téma osobního rozvoje, cesty k vlastnímu podnikání a budování silných stránek. Ocenili také doprovodný program s čajovnou a živou hudbou v podání našich žáků, nebo bezobalový krámek ve vestibulu školy.

Souběžně s akcí gymnázia proběhl úklid okolí pod záštitou TOM Vlk. Pro děti a rodiče byl připraven herní program, společné opékání na školní zahradě a přespání ve škole.

Téma Dne Země pro rok 2023 zatím neznáme, ale už teď přemýšlíme, co zařadit, a jak multižánrový program vylepšit. Termín je jasný, těšíme se na Vás v pátek 21. dubna 2023!