Daruj krev s námi!

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi jedno z největších zařízení transfuzního lékařství/transfuzní služby v České republice. A právě proto jsme v loňském školním roce zahájili s Krevním centrem spolupráci.

V předposlední den měsíce října se uskutečnila přednáška pro naše studenty třetích ročníků, kteří se mohou po dovršení osmnácti let stát dobrovolnými dárci. Velmi zajímavé povídání si opět připravila paní Naděžda Kalužová z marketingu Krevního centra FNO.

Mezi studenty se našlo pár zájemců, kteří by se rádi do projektu zapojili, za což jsme velmi vděční (a nejen my). Rádi bychom spolupracovali také s rodiči i širší veřejností, a proto pokud je mezi Vámi někdo, kdo by se rád stal dárcem, ale chtěl by k darování krve vědět více, obraťte se na Krevní centrum FNO, případně vám dotazy zodpoví na naší škole paní učitelka Barbora Krayzlová.