Chromebooky a moderní analytické senzory PASCO v akci

Studenti chemického kroužku se učí pracovat i s modernějšími analytickými senzory – PASCO sadou propojenou s chromebookem.

Nejdříve dostali nepopsané vzorky minerálek – Dobrá voda, Magnesia, Vincentka. Změřili vodivost, která přímo závisí na koncentraci rozpuštěných solí. Podle údajů na etiketě pak správně přiřadili, ve které kádince byla která minerálka.

U druhé práce měřili pH během titrace akumulátorové kyseliny sírové, u které si navíc pomohli velmi oblíbenou magnetickou míchačkou.

Mgr. Jan Hruška