Chemie v praxi!

Úterý 13. 6. bylo pro 2. ročníky speciálním dnem. Místo do školních lavic jsme se posadili na sedadla autobusu a vyrazili nabývat nové vědomosti do terénu. První zastávka: Třinecké železárny. Hned po příjezdu jsme zhlédli krátké edukační video, vyfasovali slušivé žluté helmy a ochranné brýle a zamířili rovnou k vysokým pecím. Tam jsme měli možnost si zblízka prohlédnout proces výroby oceli od neurčité rozžhavené hmoty až po hotové produkty připravené k exportu.

Naše výprava po stopách místního průmyslu dále pokračovala v Ostravě, kde jsme po pobytu v zaprášených železárnách osvěžili své tělo i ducha procházkou v přírodě a vystoupali až na samotný vrcholek haldy Ema. Během cesty jsme se dozvěděli o historii těžby uhlí v okolí Ostravy a také o jejím dopadu na současnou podobu zdejší krajiny. Na závěr exkurze jsme pak byli odměněni krásným výhledem z haldy na Ostravu a Beskydy!

Soňa Šrubařová, sexta