Český červený kříž představuje portál Mladyzdravotnik.cz

Rádi bychom Vám představili nový webový portál pro žáky základních škol a gymnázií Mladyzdravotnik.cz. Stojí za ním odborníci z Českého červeného kříže, kteří pravidelně aktualizují doporučené postupy první pomoci.

Na portálu Mladyzdravotnik.cz se děti naučí:

  • jak poskytnout první pomoc při různých zdravotních problémech,
  • jaké jsou nejčastější úrazy a jak na ně reagovat,
  • jak zvládnout situace, kdy je nutné rychle jednat,
  • jak použít různé pomůcky pro poskytnutí první pomoci.
Historie portálu Mladyzdravotnik.cz sahá až do roku 2011. Tehdy začal Červený kříž vydávat tištěný magazín Mladý zdravotník, který byl pro mnoho učitelů a studentů zdrojem informací o ochraně zdraví a první pomoci. Nový webový portál navazuje na tuto tradici a nabízí ještě více užitečných materiálů a interaktivních funkcí pro výuku.