Čas sklizně

Konec školního roku klepe na dveře, a tak nastala doba bilancování. Když své studenty v úvodní hodině semináře kultura mluveného projevu požádám, aby mluvili minutu o tom, co se jim povedlo, čeho si na sobě nejvíce cení a na co jsou pyšní, většinou jim „dojde dech“ po dvaceti sekundách a tvrdí mi, že pokud bych otázku položil opačně, mluvili by klidně i deset minut. Přitom moderní doba vyžaduje umění prodat svůj úspěch, zejména pokud jde za ním vidět kus poctivé práce.

Přiznám se, že za několik posledních let jsem ve školství na slovo evaluace už alergický.  Hodnotí se totiž všechno a všude, hlasuje se v anketách, sestavují se žebříčky, vyplňují se sebehodnotící dotazníky, píšou se komentáře, blogy i anonymní dopisy. Lidé i instituce mezi sebou neustále soupeří, mnohdy zbytečně a nesmyslně.

Přesto, když jsem v pondělí 13. června doprovázel naše úspěšné studenty na předání cen za umístění na předních místech okresních kol soutěží vyhlašovaných MŠMT, nemohl jsem si nevšimnout, že jsme jednou z nejpočetnějších skupin v sále, a co více, nevyhráváme jen v matematice, která byla dlouhá léta v popředí, ale i v jazykových, humanitních i přírodovědných oborech. Bylo mi sice trochu smutno, že si moderátor jméno našeho gymnázia nepamatoval a „překřtil“ ho na Gymnázium Miloše Koperníka, ale ani jemu neuniklo, že někteří naši borci chodí na pódium neustále.

Míša Svatošová z kvarty dokonce pětkrát – český jazyk, anglický jazyk, fyzika, zeměpis a matematika. Marta Čermáková excelovala v Matematické olympiádě, Pythagoriádě i Fyzikální olympiádě, Ondra Jozek v matematice a biologii, Štěpán Postava a Michal Bravanský v matematice, Matyáš Florík v chemii, Max Dresler a Ondra Matoušek ve fyzice, Terka Tížková v jazyce českém a Kryštof Řeháček s Adélou Chromkovou ve středoškolské odborné činnosti.

Dobré umístění v rámci okresu se jistě počítá, ústřední a krajská kola jsou však přece jenom už vyšší liga, kde se utkávají nejlepší z nejlepších. Proto je potěšitelné, že ani tady naše škola nezapadla, ale byla velmi často v těch nejvyšších patrech. Zatímco v okresních kolech nás zastupovali převážně studenti nižšího gymnázia, v celostátních a krajských kolech zářili především studenti vyššího gymnázia. Všechno není ještě k dnešnímu dni uzavřeno, už teď je ale možné konstatovat, že v programu Excelence nasbíráme letos jeden z nejvyšších počtů bodů v historii.

Ze studentů, kteří nás reprezentovali na té nejvyšší úrovni, je třeba poblahopřát Dominiku Nagyovi, který rozdrtil své soupeře v ústředním i krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce. Stříbrnou medaili v ústředním kole v soutěži Náboj junior vybojoval tým ve složení Bára Tížková, Michaela Svatošová, Jiří Nábělek, Tomáš Křižák, Berenika Čermáková. Damian Waloszek skončil v ústředním kole Logické olympiády v obrovské konkurenci na úžasném 14. místě.

Vynikající výsledky máme i v krajských kolech. Michal Manďák nechal za sebou všechny soupeře ve Fyzikální olympiádě, stejně tak Míša Svatošová v Matematické i Fyzikální olympiádě, ta „brala“ ještě další úspěchy – stříbro ve starší kategorii Matematické olympiády, 4. místo v angličtině, 6. místo v zeměpise, 8. místo v českém jazyce. Na stříbro dosáhla ve své kategorii Matematické a Fyzikální olympiády i Bára Tížková. Kryštofu Řeháčkovi a Adéle Chromkové se podařilo zabodovat i v krajském kole, získali 3. místo. Ve výsledkové listině Fyzikální olympiády si můžete také přečíst další jména našich studentů: Tomáš Křižák 4. místo, Michal Kresta 5. místo, Max Dresler v mladší kategorii 3. místo. 6. místo, stejně jako loni, zopakovala v češtině i Tereza Tížková. 5. místo Ondry Jozka v biologii je rovněž skvělým výsledkem.

Naši studenti se aktivně zapojovali i do soutěží, které nejsou vyhlašovány MŠMT. V celostátním kole soutěže Dnešní svět v pohybu zvítězila Míša Svatošová. V soutěži Perem studenta, která je pod záštitou Moravskoslezského kraje a ústředního inspektora České školní inspekce, jsme patřili ke školám s největším počtem otištěných příspěvků v Moravskoslezském deníku, ve dvou kolech máme dokonce i vítězky, které postupují do velkého finále, Aničku Kufovou a Kristýnu Fekarovou. Stejně tak jsme se neztratili ani v dalších sportovních, literárních či recitačních soutěžích.

Všechny tyto úspěchy jsou jistě tím nejlepším dárkem, jaký mohlo naše gymnázium dostat ke svému nádhernému sedmdesátiletému jubileu. Je za nimi vidět úsilí studentů i pedagogů, kterým na dobrém jménu školy záleží.

Mgr. Jindřich Foltas, výchovný poradce