Výroční zprávy

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy zpracovaná dle vyhlášky č.225/2009 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah Výroční zprávy je plně v souladu s obsahem zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zprávu naleznete zde

16.11.2015 04:07