Bylo nebylo… aneb jak jsme si vymalovali učebnu chemie

Zhruba před měsícem dokončila naše třída 3. B třídní projekt zaměřený na výzdobu učebny chemie. Již z minulého školního roku máme praxi v malováním obrázků na stěny na dětském oddělení ve Fakultní nemocnici v Ostravě. S návrhem, že bychom si mohli podobně vymalovat zeď v chemické učebně, přišla paní profesorka Lubojacká. Vojta Sikora, náš spolužák, brzy navrhl, co na zeď namalovat. Panu řediteli se návrh líbil a díky tomu jsme si mohli nakoupit barvičky a začít malovat. Vzali jsme tedy štětce, barvy a po výuce jsme se v učebně chemie scházeli a malovali. Výsledkem naší zhruba měsíční práce jsou Alfred a Xenie, dva mladí a zapálení chemici, shlížející na žáky ze své laboratoře. Malba svými barvami rozhodně zpestřila bílé školní stěny a rozjasnila atmosféru celé třídy. Ostatně, posuďte sami…

Studenti 3. B