Budování Koperníkovy zahrady 23. – 24. 10. 2021: gymnázium zve žáky i veřejnost

Rádi byste si vyzkoušeli, jak postavit broukoviště nebo správně založit vyvýšené záhony? Pomozte s námi vybudovat přírodní školní zahradu na ulici Sokolovské!

Vytvoříme příjemné klima v nejbližším okolí školy, lepší podmínky pro život drobných živočichů a současně možnosti pro projektové metody výuky. Dobrovolnické práce budou dále zahrnovat montáž skleníku, skladu nářadí, úpravu zeleně v atriu nebo přípravu na založení květné motýlí louky.

V průběhu akce bude pro účastníky připraveno pohoštění, odpoledne pak posezení u ohně a kytary. Zájemci se mohou seznámit s činností školního přírodovědného klubu EVVOlution a zastavit se u některého z tematických stánků. O možnostech dobrovolnictví pro přírodu či památky bude informovat stánek Hnutí Brontosaurus.

Bezplatnou přihlášku a bližší informace najdete na webu a Facebooku Gymnázia Mikuláše Koperníka. Těší se na vás organizační tým!

Mgr. Ing. Veronika Vavrečková