Bohatý prosinec

Prosinec je v letošním roce pestrý nejen svými akcemi, ale i zapojením velké části studentů vyššího gymnázia právě do těchto akcí. Vyberu-li dvě z nich, bude se vždy jednat o akce tradiční. Začátkem prosince se všichni žáci druhých ročníků, žáci semináře svět práce a maturanti ze základů společenských věd zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Tento, letos již čtvrtý ročník, je určen žákům středních škol, vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a přispívá k rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky. Tato olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v České republice. Těšíme se na úspěch našich studentů a přejeme jim postup do krajského kola.

Mgr. Magdalena Miláková