Bezpečnostní opatření proti šíření COVID 19

1. Termín platnosti opatření:          10. 9. 2020 do odvolání

2. Pohyb osob ve vnitřních budovách školy:

 • pohyb všech osob ve vnitřních společných budovách školy je dovolen pouze s nasazenou ochrannou dýchacích cest (rouška, šálek, šátek …),
 • v rámci prevence šíření onemocnění se doporučuje při pohybu ve společných prostorách školy dodržovat sociální odstup, min 1,5 metrů,
 • osoby odebírající obědy a svačiny v rámci školního stravování docházejí na oběd dle stanoveného rozpisu tak, aby nedocházelo k mísení skupin,
 • všechny osoby minimalizují pohyb ve společných prostorách školy.

Výjimky:

 • ochranu dýchacích cest lze sundat ve školní jídelně během konzumace oběda či svačiny,
 • výše uvedené se také vztahuje na konzumaci jídla během velké přestávky ve třídě,
 • o použití ochrany dýchacích cest během výuky rozhoduje konkrétní vyučující daného předmětu, který zhodnotí možná rizika nákazy.

3. Komunikace:

 • v rámci snížení rizika šíření onemocnění COVID 19 snížením osobního kontaktu mezi pedagogy, žáky a zákonnými zástupci bude probíhat veškerá úřední komunikace prostřednictvím Školy online popř. emailem,
 • v případě osobního jednání mezi zaměstnanci, žáky, zákonnými zástupci či dalšími osobami může tato probíhat pouze s minimálním odstupem 2 metry a s nasazenou ochranou dýchacích cest.

4. Pohyb ve vnějším areálu školy:

 • ve vnějším areálu školy platí zákaz shromažďování,
 • při styku více než dvou osob platí povinnost nasazení ochrany dýchacích cest a dodržení minimálního odstupu 2 metry.

5. Základní hygienická pravidla a další ustanovení:

 • umytí rukou po každém vstupu do třídy a před každým odchodem ze třídy,
 • dodržování stálého zasedacího pořádku ve třídě či skupině,
 • dbá na dodržování minimálního odstupu mezi žáky 2 m,
 • pravidelné a intenzivní větrání.

 

V Bílovci 9. 9. 2020

 

Mgr. Pavel Mrva,
ředitel