Beseda o kyberšikaně

Dne 9. 10. 2015 navštívil naši školu psycholog Bc. Alexandr Dresler, který si s námi povídal o kyberšikaně, závislosti na počítači a mobilních telefonech. Hned na úvod jsme si udělali jednoduchý test, jak jsme na tom se závislostí na mobilních telefonech, a jak se dalo čekat, většina z nás by prý měla začít s tzv. odvykací kúrou. Po testu následovala přednáška, kde jsme diskutovali o různých problémech, které nám přináší počítače, jako je například kyberšikana, učili jsme se správnému sezení u počítačei tomu, proč bychom tak měli vlastně sedět.

Saša nám vždy s úsměvem odpověděl na naše dotazy a přednášku doplnil i o vlastní zkušenosti. Na závěr jsme si udělali krátký experiment, který měl za úkol zjistit, jak jsme na tom s pozorností při hraní počítačových her, který byl zajímavým ukončením celé přednášky.

Na závěr si dovoluji za celou třídu říct, že přednáška byla velmi zajímavá a určitě jsme si odnesli spoustu nových informací, takže děkujeme Sašovi, že k nám dorazil a zodpověděl nám všechny naše ne vždy inteligentní dotazy. Také bychom chtěli poděkovat panu profesoru Foltasovi, který jako výchovný poradce a metodik prevence Sašu k nám na školu pozval.

Zdeněk Řeháček, 8. A