Archeologická procházka Bílovcem

Dne 15. června třídy 7.  A a 1. A, které tento rok měly na programu v dějepise středověk a novověk, zažily netradiční procházku po Bílovci. Netradiční byla proto, že nás na ní provázeli dva archeologové pracující v Národním památkovém ústavu Ostrava – Mgr. František Kolář a Mgr. Petra Kaniová.

V Bílovci jsme procházeli místa, na kterých v posledních letech probíhal archeologický průzkum. Většina děr sice byla zasypána, ale to nám nevadilo, protože jsme měli u sebe fotografie, na kterých bylo vše zachyceno. Takto jsme si prohlédli základy strážního domku u městské horní brány a kostry, které archeologové našli na bývalém městském hřbitově u kostela sv. Mikuláše.

Následně naše kroky vedly ke kinu, kde si dnes můžeme doslova sáhnout na pozůstatky městských hradeb. Prohlídku jsme nakonec stylově ukončili ve sklepení bíloveckého zámku.

Oběma archeologům za úžasnou procházku s odborným komentářem děkujeme.

Mgr. Irena Šimečková