Anglické divadlo – Peter Black

Ve čtrvtek 9. 11. 2017 navštívili studenti vyššího gymnázia (kromě 4. ročníků) představení pod názvem Peter Black, celé provedené v angličtině. Hra zaujala pěknou angličtinou, přístupnou úrovni znalostí studentů, proto byla většina diváků potěšena, že téměř všemu rozuměli.

Nápaditá jevištní úprava nás zavedla na několik pracovišť, jež byla nabídnuta Peterovi úřadem práce.

Sympatický vysokoškolák prošel několika víceméně manuálními zaměstnáními, v nichž byl konfrontován s realitou života a možností vydělávat si na živobytí.

Byť byla celá hra koncipována komediálně a vtipně, tato „srážka“ s realitou života jistě vedla studenty k zamyšlení.

Scénky rapujícího kominíka a dialogy v domově důchodců byly nejzdařilejší.

PhDr. Ladislava Rychlíková