Anglická olympiáda

Dne 18. února 2020 proběhlo v Novém Jičíně v SVČ Fokus okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce určené pro nižší gymnázium. V kategorii I. B. nás reprezentoval Tomáš Zdich z primy a v kategorii II. B. Karin Poppová z kvarty. Nejprve byl poslech a gramatický test a poté následovalo již samotné ústní zkoušení. Po úvodním představení se si účastníci nejprve vylosovali obrázek, který blíže popsali, a poté i téma. V obrovské konkurenci si naši studenti vedli opravdu výborně, protože pouze o několik setin bodů nad Karin zvítězil hoch z jiného gymnázia a ona tak obsadila nádherné druhé místo. V Tomášově kategorii to bylo rovněž napjaté, ale Tom nemusí být smutný, příští rok se může v dané kategorii zúčastnit znovu a třeba si odnese i zlato.

Mgr. Marie Indráková