Anežka Malčíková v celorepublikovém kole Olympiády lidských práv

Dne 8. listopadu 2016 se studenti oktávy A zúčastnili prestižní celostátní středoškolské on–line soutěže v oblasti prosazování lidských práv – Olympiády lidských práv. Tuto soutěž každoročně pořádá organizace Leges Humanae, k partnerům projektu patří organizace jako Amnesty International nebo Český helsinský výbor.

Cílem Olympiády lidských práv je podpořit zájem studentů poznávat, uvědomovat si  a respektovat lidská práva i rozmanitost lidské společnosti.

Studenti museli správně odpovědět na záludné otázky týkající se lidských práv a následně napsat krátkou esej na jedno z daných témat.

Z našich studentů nejlépe uspěla Anežka Malčíková. Ta se ve velké konkurenci soutěžících z celé České republiky probojovala mezi 60 nejlepších studentů, kteří se zúčastní celorepublikového finále.

Anežce gratulujeme, děkujeme jí za vzornou reprezentaci školy a držíme jí palce ve finále, které se uskuteční 2. 12. 2016 v Praze.

Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.