Almanach k 70. výročí založení našeho gymnázia

Milí přátelé,
představujeme vám almanach, který navazuje na almanach vydaný v roce 1996 k 50. výročí založení našeho gymnázia.
Je pouze malou ukázkou něčeho, co se v dětech rodí, formuje a zdokonaluje, a je spíše krátkým návratem a reminiscencí na nejpěknější momenty mládí.
Chtěli bychom tímto skromným dílkem poděkovat všem absolventům, kteří si našli čas a poslali nám milé vzpomínky, kolegům i studentům za vstřícnou spolupráci, městu Bílovec a Stálému abiturientskému výboru při GMK za finanční pomoc.
Almanach je vydán u příležitosti oslav, které proběhnou dne 3. září 2016 a bude možné si ho koupit v rámci Dne otevřených dveří (později na sekretariátu školy).

Page1