Adaptační kurzy

Poslední srpnový týden se nově přijatí studenti primy a 1. ročníků zúčastnili se svými novými třídními profesory a výchovným poradcem již tradičního adaptačního kurzu na táborové základně DDM Kopřivnice v Kletném u Suchdola nad Odrou. Nádherné počasí, dobré jídlo, plno soutěží, her a aktivit přispělo ke vzájemnému poznání se, navázání nových kamarádských vztahů a usnadnilo všem příchod do nového prostředí. Že se všichni dobře bavili, je znát z fotografií, které si můžete prohlédnout kliknutím na následující odkazy.

Prima
1. ročníky

Mgr. Jindřich Foltas, výchovný poradce a školní metodik prevence