Abiturientský turnaj v košíkové

Také v letošním roce se sešli abiturienti našeho gymnázia, aby změřili své síly v basketbalovém turnaji, tentokrát již po čtyřiadvacáté. Přijeli vítězové minulého ročníku Ogaři (maturitní ročník 1993), vedeni zakladatelem turnaje p. profesorem Hromadou, dále pak ročníky 1998, 2001, 2005, 2008, 2011, 2013 a letošní maturanti, míněno bývalé i současné. Za účast a předvedené výkony patří všem dík, z vítězství a putovního poháru se po roce opět radují kluci z maturitního ročníku 2005. Všem přejeme pohodový závěr roku a těšíme se na příště.

Mgr. Tomáš Berger a Mgr. Jan Baláš