14. ROČNÍK JÁMY LVOVÉ

Jáma lvová je korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky, kterou pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií pořádá České vysoké učení technické v Praze.

Cílem soutěže je ukázat, že studium techniky není něco, čeho by se měli lidé bát, ale naopak je to zábavná a vzrušující cesta za poznáním. Během školního roku probíhají tři kola korespondenční soutěže. O prázdninách je pak pro řešitele připraven letní tábor, kde krom technicky zaměřených přednášek mají účastníci možnost seznámit se jak se sebou navzájem, tak s organizátory – studenty ČVUT, a získat tak lepší povědomí o studiu na vysoké škole. V průběhu tábora se také každý z účastníků spolupodílí na projektu dle vlastního výběru.

Naši žáci primy a tercie se zúčastnili všech tří kol korespondenční soutěže. V mladší kategorii, ve které soutěžilo 48 žáků, se nejlépe umístila děvčata Ema Děrgelová a Agáta Nosková. Obě obsadily společné 12. – 13. místo.  Ve starší kategorii, ve které soutěžilo 36 žáků, se nejlépe umístil Meluch Štěpán, a to na 22. místě.

Všem žákům primy a tercie děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Svatava Fojtíková