Úvod Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, stanovených jednotných kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy do 31. 1. 2019. Uvedené informace jsou tedy předběžné.

Přijímací zkoušky do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia studia

Uchazeči o studium konají přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky. Přijímací zkoušky budou konat všichni žáci bez ohledu na prospěch v základní škole, tzn. také žáci, kteří byli na vysvědčení v posledních dvou ročnících docházky v základní škole ve všech předmětech klasifikováni stupněm výborný.

Dny otevřených dveří

Vedení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a všichni zaměstnanci si Vás dovolují pozvat na Dny otevřených dveří, které se uskuteční na našem gymnáziu v

  • pátek 30. listopadu 2018 (od 14:00 do 19:00 hodin).
  • úterý 29. ledna 2019  (od 14:00 do 19:00 hodin) – termín PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO

Lépe jednou zažít, než o tom stokrát číst!

Studenti Vám ukážou v laboratořích chemie, fyziky a biologie spoustu zajímavých pokusů, průvodci odpoví téměř na všechny otázky, čeká Vás rovněž příjemné posezení u šálku něčeho dobrého a možná i malé překvapení.

Tak přijďte!

Studijní obory – předpokládaný počet přijímaných uchazečů

  • 7941K41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné nebo se zaměřením na matematiku) – 30 žáků
  • 7941K81 Gymnázium (osmileté všeobecné) – 30 žáků

Termíny přijímacího řízení:

1. termín

  • Gymnázium čtyřleté             12. dubna 2019
  • Gymnázium osmileté           16 dubna 2019

2. termín

  • Gymnázium čtyřleté             15. dubna 2019
  • Gymnázium osmileté           17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu (pro všechny obory vzdělání)

  • 1. termín – 13. května 2019
  • 2. termín – 14. května 2019

Testování uchazečů do obou oborů bude zajišťovat CERMAT. Více informací včetně vzorových testových úloh naleznete na stránkách společnosti CERMAT.

Informace pro uchazeče o čtyřleté studium – obor vzdělávání 7941K41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné nebo se zaměřením na matematiku)

Informace pro uchazeče o osmileté studium – obor vzdělávání 7941K81 Gymnázium (osmileté všeobecné)

Přihláška ke studiu – aktualizováno

Přihlášku je nutné podat do 1. března 2019.

Formulář přihlášky ke studiu na SŠ si můžete stáhnout zde:

Informace z předchozích let

V testování byly společností CERMAT použity standardizované didaktické testy z jazyka českého (uzavřené úlohy) a matematiky (30 % otevřených úloh a 70 % uzavřených úloh); každý test byl v rozsahu 60 min. Testy vycházely z příslušných vzdělávacích oblastí RVP pro základní vzdělávání, kterými je určen obsah vzdělávání žáků na 2. stupni základní školy. Pro každý termín byla připravena jiná varianta testů. Varianty testů byly připraveny rovněž pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Příklady testů, návody

Matematika

Manuál k didaktickému testu z matematiky

Ilustrační didaktický test z matematiky

Klíč správných řešení – matematika

Záznamový arch – matematika

Český jazyk

Manuál k didaktickému testu z českého jazyka

Ilustrační didaktický test z českého jazyka

Klíč správných řešení – český jazyk

Záznamový arch – český jazyk

Tato webová stránka používá soubory Cookie. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.

Rozumím Číst více