Den otevřených dveří 2018

Úterý 30. ledna 2018

Unplugged

Hudebně-dramatický festival.

KOKOS

Koperníkův korespondenční seminář.

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Vítem Schindlerem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení […]

19.1.2018 02:09

Přípravné kurzy

Také ve školním roce 2017/2018 nabízíme zájemcům o studium na našem gymnáziu přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky.

20.12.2017 10:47

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o studium jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný jako u testů na přijímacích zkouškách.

10.12.2017 09:08

O škole

Gymnázium v Bílovci bylo založeno v roce 1946, v roce 1974 bylo pověřeno Ministerstvem školství péčí o žáky talentované v matematice. Název Gymnázium Mikuláše Koperníka nese od roku 1978. Areál školy tvoří jednotný komplex poblíž středu města. Škola je necelý kilometr od vlakového nádraží, v přímém sousedství je autobusová zastávka...

Organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Olympiáda v ruském jazyce – školní kolo

Dne  16. prosince 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce, kterého se zúčastnilo 8 studentů z vyššího gymnázia. První tři místa obsadili: Petra Davidová ze 4. B, Michal Kresta ze 4. B a Vojtěch Bittner z 2. B. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za odvahu a snahu. PhDr. Milena Šustrová

21.1.2018 08:55

Badmintonový turnaj 2017 – 1. ročník

V závěru roku proběhl na naší škole kromě KATu (tradiční soutěž aerobiku mezi žáky) také první ročník soutěže v nabíhaném badmintonu mezi vyučujícími. Akce byla velmi zdařilá, moc jsme se nasmáli a věřím, že budeme pokračovat i v dalších letech a opět v nápaditém oblečení. Vítěz nebyl, vyhráli všichni, ale kostým určitě měla nejlepší Milena. Tak zase za rok […]

8.1.2018 08:08

KAT – Koperníkův aerobic tour 2017

Každoročně se na Gymnáziu v Bílovci pořádá celoškolní soutěž v aerobiku na dané téma. Letos bylo tímto tématem „Zvíře“. Myslím, že všechny skladby byly velice pěkné, že jsme opět potáhli onu laťku úrovně výše, a věřím, že příští rok se opět bude radost dívat, co vše zvládnou žáci našeho gymnázia nacvičit.  Letos v porotě zasedl náměstek hejtmana pro […]

28.12.2017 05:35

První sníh

Včera ve „výtvarce“ jsme se byli koulovat na školním hřišti. Radostné Vánoce vám všem! Třída 1. B  

22.12.2017 08:07

Prima navštívila pana starostu

Dne 20. 12. 2017 vyrazila prima na radnici za panem Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec. Poté, co se všichni usadili, začalo povídání na téma obec a její orgány. Netrvalo dlouho a na pana starostu se valily otázky: jak může zaniknout obec, kdy se z vesnice stane město aj. Více jak hodinové povídání uteklo jako […]

22.12.2017 07:17

Více aktualit