Přihlášky ke studiu

Již je možné se přihlašovat ke studiu u nás na gymnáziu!

Přihlášku je nutné podat řediteli školy do 1. března 2023.

Přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře přihlášek a návod pro jejich vyplnění naleznete zde.

Předvyplněné přihlášky k přijímacím zkouškám na našem gymnáziu:

199 KB
  • pozn. lékařské potvrzení nevyžadujeme
207 KB
  • pozn. lékařské potvrzení nevyžadujeme

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete na záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Žáci jiných škol mohou rovněž požádat o přestup na naši školu. Formulář k přestupu naleznete ZDE.

Další informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

Informace pro uchazeče máme k dispozici také na naší webové prezentaci pojdna.gmk.cz. Zde je možné se přihlásit také k přípravným kurzům, které u nás proběhnou v průběhu března 2023.