Vzdělávací plán pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) – všeobecné zaměření