Výzva k předložení nabídky vybavení venkovní učebny GMK, etapa II.