Výzva k podání nabídky na zpracování projektové dokumetace na realizaci stavby s názvem „Vybudování pracoviště pro odbornou praxi – kadeřnictví“