PhDr. Hana Pavlů – poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.