Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek