Den dětí: sekunda

Ráno jsme se sešli ve škole, abychom si rozdělili brusle a spočítali se. Poté následovala dlouhá, ale i přesto zábavná cesta.

Když jsme dorazili na místo (hřiště ve Velkých Albrechticích), začali jsme si nasazovat chrániče a brusle. Následných asi 20 minut jsme poslouchali pana instruktora o bezpečnosti na bruslích a jiné zajímavé věci.

Po instrukcích nás rozdělili do dvou skupin. Jezdili jsme asi 2 hodiny a všichni si to moc užili.

Na konci jsme vrátili chrániče, kluci si šli zahrát fotbal. Pak už stačilo jen poděkovat a vyrazili jsme zpět do školy. Po cestě jsme se ještě zastavili v obchodě a celou dobu jsme se bavili jen o tomto výletě.

Matyáš Kubový, 7. A