Úvod Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Nově zvolení členové školské rady pro období 2017 – 2020

  • Ing. Lenka Fojtíková – zástupce zřizovatele
  • Ing. Sylva Kováčiková –  zástupce zřizovatele
  • Mgr. Ivana Šlachtová – zástupce pedagogů
  • Mgr. Irena Šimečková – zástupce pedagogů
  • Ing. Radim Černín –zvolen za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • David Tichopád –zvolen za zástupce zletilých žáků

Školská rada Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace pracovala ve školním roce 2016/2017 v tomto složení:

Předseda:

Ing. Lenka Fojtíková – jmenována zřizovatelem

Další členové:

Mgr. Tomáš Tesarčík – zvolen za zaměstnance školy
Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. – jmenována zřizovatelem
PhDr. Ladislava Rychlíková – zvolena za zaměstnance školy
Ing. Radim Černín – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Václav Zuchnický – zvolen za zletilé studenty

Zápisy z jednání školské rady