Úvod Aktuality Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2016/2017

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2016/2017

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Vítem Schindlerem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 (tj. vzdělávání od školního roku 2017/2018):

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018 pro obory studia:

  • obor studia: 79-41-K/81 Gymnázium – 30 žáků,
  • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium – 30 žáků.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v termínu do 1. března 2017.

Formuláře a dokumenty ke stažení

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o studium z 5. tříd ZŠ jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný jako u testů na přijímacích zkouškách. Více informací naleznete zde….

Informace o ŠVP s rozšířenou výukou matematiky

  • nadstandardní počet hodin matematiky: 1. ročník 5 hodin, 2. ročník 5 hodin, 3. ročník 6 hodin, 4. ročník 6 hodin,
  • každé pondělí dvouhodinový seminář vedený vyučujícími Univerzity Palackého Olomouc,
  • možnost využít výhody fakultní školy Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze,
  • možnost ubytování na Domově mládeže gymnázia,
  • žáci jsou vedeni k samostatnosti: např. žáci připravují korespondenční seminář KOKOS, organizují soustředění KOPR (Koperníkovy prázdniny), dále připravují akci s názvem Univerzita Mikuláše Koperníka (přednášející jsou bývalí studenti gymnázia),
  • vybraní žáci se účastní mezinárodní matematické soutěže DUEL, jejímiž účastníky jsou studenti z Polska, Rakouska, Itálie, Bulharska a Rumunska,
  • k výuce používají speciálně připravené učebnice,
  • po absolvování studia jsou žáci dobře připraveni k dalšímu studiu na VŠ.

Tato webová stránka používá soubory Cookie. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.

Rozumím Číst více